Tuyển dụng


KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tuyển: 01 Kế Toán Tổng Hợp
Làm việc tại TP Hồ Chí Minh
 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, Tài Sàn Cố Định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng Công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng Công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp Công ty theo qui định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại đơn vị / cơ sở.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
QUYỀN HẠN:
 • Trực tiếp yêu cầu thủ quỹ, kế toán viên và những bộ phận có liên quan điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai.
 • Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo, sổ phụ kịp thời đầy đủ theo quy định.
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ do nhà nước quy định và theo nội quy của Công ty.
 • Môi trường làm việc thân thiện; có chế độ đãi ngộ khi gắn bó lâu dài.
 • Mức lương: Thỏa thuận trực tiếp trong buổi phỏng vấn.
TIÊU CHUẨN YÊU CẦU:
 •  01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương.
 • Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế - tài chính của Công ty.
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm Microsoft office: Word, Excel, phầm mềm kế toán).
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
HỒ SƠ BAO GỒM:
 • 01 Đơn xin việc có chứng thực;
 • 02 Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
 • 01 Hộ khẩu và CMND photo sao y bản chính;
 • Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan photo sao y bản chính.
LIÊN HỆ:
 • Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp: 0909 880 180
 • Email: hoangnv@scgroup.com.vn
Văn phòng Song Châu (SCBI)
Từ khóa:

Các nội dung liên quan