Careers


Nhân viên kế toán tổng hợp | Làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Cần tuyển 01 nhân viên kế toán tổng hợp thực hiện các công việc sổ sách chi phí, khấu hao tài sản cố định, thu hồi công nợ và xử lý công nợ xấu, nghiệp vụ kế toán thuế GTGT và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo chỉ đạo của kế toán trưởng

Nhân viên phòng tổng hợp | Làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Cần tuyển 01 nhân viên phòng tổng hợp phụ trách công việc soạn thảo văn bản, thông báo, quyết định theo chỉ đạo của Giám đốc, lưu trữ tài liệu hồ sơ, giấy tờ của Công ty khi phát hành. Giao tiếp, làm việc với các cơ quan chức năng đến kiểm tra hành chính

Kỹ sư giám sát công trình | Làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Cần tuyển 02 kỹ sư giám sát công trình thi công nội thất theo từng dự án, làm việc với các đơn vị thầu phụ, kiểm tra, đôn đốc công việc theo tiến độ và giám sát chất lượng công trình, chấm công cho nhân viên thuộc phạm vi phụ trách và báo cáo về công ty