Giá trị cốt lõi


TÂM - TÍN - TRÍ - TỐC - TINH - NHÂN

Tâm

 • Song Châu | SCBI đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Chúng tôi luôn tuân thủ theo luật pháp và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

 • Xem trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ tốt nhất; sự hài lòng của khách hàng là sự thành công của chúng tôi.

 • Luôn chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh của mình để phục vụ.

Tín

 • Luôn đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.

 • Song Châu | SCBI luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tiến độ thực hiện.

Trí

 • Tôn trọng sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm – dịch vụ. Song Châu | SCBI luôn đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích sáng tạo, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý; chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.

Tốc

 • Song Châu | SCBI lấy “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”. Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Phân khúc thị trường nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh…” là giá trị bản sắc.

 • Luôn đề cao tốc độ thực hiện nhưng luôn lấy câu “Không nhanh ẩu đoảng” để đến được đích.

Tinh

 • Song Châu | SCBI mong muốn xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ Tài – Đức, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.

Nhân

 • Song Châu | SCBI luôn xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình nhân ái, tính nhân đạo, tinh thần nhân văn.

 • Tôn trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV. 

 • Yếu tố con người là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp và đó là tài sản quý nhất, mỗi nhân viên là một cộng sự, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới không ngừng.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

 • Tính trung thực, minh bạch và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của mối quan hệ bền vững mà chúng tôi hướng đến với mỗi khách hàng.

 • Song Châu | SCBI luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến khách hàng và phản hồi là nền tảng của sự hợp tác.

 • Quản điểm hoạt động hiệu quả kinh tế đôi bên cùng có lợi.

 • Luôn tôn trọng phương châm giá trị cốt lõi đạo đức nghề nghiệp trong hoạt đông kinh doanh.​