Tuyển dụng


Nhân viên phòng tổng hợp | Làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Cần tuyển 01 nhân viên phòng tổng hợp phụ trách công việc soạn thảo văn bản, thông báo, quyết định theo chỉ đạo của Giám đốc, lưu trữ tài liệu hồ sơ, giấy tờ của Công ty khi phát hành. Giao tiếp, làm việc với các cơ quan chức năng đến kiểm tra hành chính