Nghiệp vụ huấn luyện


Danh mục công cụ trang thiết bị và dụng cụ kỹ thuật sửa chữa tòa nhà

dung cu ky thuat

Danh mục công cụ, dụng cụ kỹ thuật sửa chữa điện nước của phòng kỹ thuật tòa nhà dưới đây được thống kê, tổng hợp nhằm mục đích hỗ trợ Ban Quản lý Tòa nhà trong quá trình đề xuất mua sắm hoặc lập kế hoạch trang bị cho các dự án triển khai mới trước khi đi vào hạt động. Số lượng, chủng loại và xuất xứ của thiết bị phụ thuộc vào nhu cầu, qui mô và ngân sách mua sắm của từng dự án.

list danh muc dung cu ky thuat


Các nội dung liên quan

Nội quy chung của toàn thể nhân viên bộ phận bảo vệ an ninh tòa nhà

Nội quy chung của toàn thể nhân viên bộ phận bảo vệ an ninh tòa nhà

Tòa nhà văn phòng và chung cư là một trong những mục tiêu hàng đầu của việc phá vỡ, trộm cắp, phá hoại tài sản và ngay cả những vụ tấn công.v.v... Đội ngũ bảo vệ an ninh là những nhân viên trung thành có kinh nghiệm và kiến thức tình huống để giải quyết những vấn đề giúp cho tòa nhà luôn trong trạng thái hoạt động ổn định.
Bài báo cáo thu hoạch khảo sát tòa nhà cuối khóa | Quản lý tòa nhà

Bài báo cáo thu hoạch khảo sát tòa nhà cuối khóa | Quản lý tòa nhà

Báo cáo thu hoạch khảo sát tòa nhà cuối khóa lớp học nghiệp vụ quản lý tòa nhà được giáo viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (LeadMan) tổ chức thực tế. Bài báo cáo này sẽ được các sinh viên gửi về trường để chấm điểm và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học quản lý tòa nhà chung cư.