Dịch vụ bất động sản


Thông tư, nghị  định và hướng dẫn thực hiện luật PCCC

Thông tư, nghị định và hướng dẫn thực hiện luật PCCC

Thông Tư: 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014, thi hành Nghị Định: 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 và hướng dẫn thực hiện luật PCCC và các loại biểu mẫu. quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Dịch vụ bất động sản Song Châu | SCBI phát triển tại TP Hồ Chí Minh

Dịch vụ bất động sản Song Châu | SCBI phát triển tại TP Hồ Chí Minh

Song Châu | SCBI là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực đầu tư cao ốc văn phòng, quản lý tòa nhà và thương mại dịch vụ bất động sản tại TP Hồ Chí Minh. Các dịch vụ hoạt động chính bao gồm: Bất động sản cho thuê: Văn phòng cho thuê, căn hộ và nhà ở cho thuê; Quản lý bất động sản: Quản lý vận hành tòa nhà cao ốc văn phòng, quản lý chung cư, quản lý dự án bất động sản; Kinh doanh bất động sản: Bán dự án đất, nhà ở và căn hộ