Dự án triển khai


DỰ ÁN VIỆT NAM THĂNG LONG TOWER | QUẬN TÂN BÌNH

Quy mô xây dựng: 01 tầng hầm giữ xe và 12 tầng

  • Tên dự án: Thăng Long Tower

  • Địa chỉ: 6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Chức năng dự án: Nhà làm việc văn phòng, kho vận, thương mại và khách sạn

  • Tổng diện tích sử dụng đất: 6,945.90 m2

  • Tổng diện tích sàn xây dựng: 49,102.07 m2

DỰ ÁN: CAO ỐC VĂN PHÒNG – KHO VẬN – THƯƠNG MẠI  KHÁCH SẠN

Quy hoạnh diện tích dự án Thăng Long Tower

Dự án tòa nhà Thăng Long Tower

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ DỰ ÁN THĂNG LONG TOWER

Song Châu | SCBI.


Các nội dung liên quan

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH |  34 TIỀN GIANG

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | 34 TIỀN GIANG

Tòa nhà văn phòng cho thuê tại địa chỉ 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Tổng diện tích sử dụng đất: 203.00 m2. Quy mô xây dựng 02 tầng hầm giữ xe, và 6 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng: 1,269.00 m2