Dự án triển khai


DỰ ÁN VIỆT NAM THĂNG LONG TOWER | QUẬN TÂN BÌNH

Quy mô xây dựng: 01 tầng hầm giữ xe và 12 tầng

  • Tên dự án: Thăng Long Tower

  • Địa chỉ: 6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Chức năng dự án: Nhà làm việc văn phòng, kho vận, thương mại và khách sạn

  • Tổng diện tích sử dụng đất: 6,945.90 m2

  • Tổng diện tích sàn xây dựng: 49,102.07 m2

DỰ ÁN: CAO ỐC VĂN PHÒNG – KHO VẬN – THƯƠNG MẠI  KHÁCH SẠN

Quy hoạnh diện tích dự án Thăng Long Tower

Dự án tòa nhà Thăng Long Tower

Song Châu Group (SCBI).

Từ khóa:

Các nội dung liên quan

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH |  34 TIỀN GIANG

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | 34 TIỀN GIANG

Tòa nhà văn phòng cho thuê tại địa chỉ 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Tổng diện tích sử dụng đất: 203.00 m2. Quy mô xây dựng 02 tầng hầm giữ xe, và 6 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng: 1,269.00 m2
TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG TÔ HIẾN THÀNH | QUẬN 10

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG TÔ HIẾN THÀNH | QUẬN 10

Tòa nhà văn phòng cho thuê tại địa chỉ 509 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. Tổng diện tích sử dụng đất: 384.00 m2. Quy mô xây dựng 01 tầng hầm giữ xe và 7 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng: 3,072.00 m2